Köszöntő

Köszöntöm a Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet honlapján!

Az orvostanhallgatók fizikaoktatását 1921-1950 között a debreceni Tudo­mányegyetem Orvostudományi Karán létesült Orvosi Fizikai Intézet látta el. Az Orvosi Fizikai Intézet átszervezése Biofizikai Intézetté 1969-ben történt. A profilváltáshoz anyagi és erkölcsi támogatást kapott az intézet, amelynek vezetését Damjanovich Sándor mb. tanszékvezető, majd 1972-től, mint intézetigazgató látta el. Megkezdte az új oktatási és kutatási profil kialakítását.

Gáspár Rezső 2001-ben vette át az intézet irányítását Damjanovich Sándor iskolateremtő professzor nyugdíjba vonulását követően. 2009 és 2017 között Szöllősi János vezette az intézetet, majd 2017-ben Panyi György kapott kinevezést az intézet vezetésére.

Gáspár professzor intézetvezetőként 2001-ben szervezte meg a jelenleg is működő kutatócsoportokat. Az intézet tudományos profilja méretéből adódóan szerteágazó.

2017 decemberében a kutatócsoportok száma kilencre bővült. Az intézet korábban is kiemelkedő kutatási és oktatási hátterét 2005-ben, az Élettudományi Központba való költözéssel modern, a mai kor legmagasabb követelményeinek is megfelelő bázisra cserélte. Részben hazai, részben uniós pályázatokon elnyert anyagi eszközök tették lehetővé az eddig is élvonalbeli műszerpark fejlesztését. Intézetünkben kiterjedt a belföldi és a külföldi kutatási együttműködések hálózata.

Mind angol, mind magyar nyelven jelentős oktatási tevékenységet folytat az intézet. A graduális képzés mellett intenzív tudományos diákköri munka is folyik az intézetben.

Honlapunk segítséget nyújt ahhoz, hogy megismerjék Intézetünk tevékenységét, oktató- és kutatómunkáját, ezen kívül olvashatnak rendezvényeinkről és a legfrissebb eseményekről.

Az intézet valamennyi munkatársa nevében tisztelettel köszönöm, hogy ellátogatott honlapunkra. A DE ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet munkatársai készséggel állnak rendelkezésére, amennyiben szakmai, az oktatást, vagy a kutatást érintő kérdése van.

 

Dr. Panyi György

intézetvezető, egyetemi tanár

Legutóbbi frissítés: 2023. 05. 05. 16:57