Diplomadolgozat és TDK pályamunka címek

Cím Vezető tanár Akadémiai egység

ABC transzporterek és membránkörnyezet kölcsönhatásai

Dr. Szabó Gábor

Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

A multidrog rezisztenciáért felelős ABC transzporterek membrán mikrokörnyezetének vizsgálata

Dr. Goda Katalin

Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

A P170 multidrog pumpafehérje fiziológiás szerepkörökben

Dr. Bacsó Zsolt

Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Az ABC transzporterek katalitikus mechanizmusának vizsgálata

Dr. Goda Katalin

Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Az ErbB fehérjék asszociációjának kvantitatív vizsgálata biofizikai és molekuláris biológiai módszerekkel

Prof. Dr. Nagy Péter

Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Az MHC szerepe a sejtfelszíni fehérjemintázatok kialakításában

Dr. Mátyus László

Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Benzofenantridin alkaloidok hatásmechanizmusának vizsgálata tumorsejteken

Dr. Dóczy-Bodnár Andrea

Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Citotoxikus limfociták működésének sejtanalitikai vizsgálata 

Dr. Bacsó Zsolt

Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Daganatok immunterápiájának molekuláris mechanizmusai

Dr. Vereb György

Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Emlődaganatok metasztatikus hajlamának és kemorezisztenciájának összefüggése az ErbB fehérjék expressziójával és asszociációjával

Prof. Dr. Nagy Péter

Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

ErbB2 onkogén termék sejtfelszíni topológiájának vizsgálata emlőtumor sejteken

Dr. Panyi György

Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Feszültségfüggő K+ csatornák inaktivációjának vizsgálata heterológ expressziós rendszerben

Dr. Nagy Péter

Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Fluoreszcens fehérjével konjugált Kv1.3 csatornák komparatív vizsgálata

Dr. Hajdu Péter

Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Interleukin-2 és -15 receptorok működésének és kölcsönhatásainak vizsgálata T sejteken modern mikroszkópiás módszerekkel

Dr. Vámosi György

Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Magreceptorok működésének vizsgálata modern mikroszkópiás módszerekkel

Dr. Vámosi György

Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Nukleoszóma-DNS kapcsolat epigenetikai szabályozása

Dr. Szabó Gábor

Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Receptor tirozinkinázok és integrinek molekuláris kölcsönhatásának szerepe daganatok terápia rezisztenciájában.

Dr. Vereb György

Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Sejtfelszíni fehérjék topológiájának matematikai modellezése

Dr. Mátyus László

Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Sejtfelszíni fehérje mintázatok biofizikai analízise és funkcionális jelentőségük feltárása a T sejtes immunválaszban

Dr. Dóczy-Bodnár Andrea

Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Tumoros őssejtek szerepe a trastuzumab rezisztencia kialakulásában emlő tumoroknál

Dr. Panyi György

Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 21. 12:03