Tantárgyak

Őszi félév tantárgyai:

Tavaszi félév tantárgyai:

Választható kreditkurzusok

Posztgraduális tantárgyak (PhD)

  • Fehérje-fehérje kölcsönhatások vizsgálata fluoreszcenciás módszerekkel
  • Fehérjék térbeli szerveződésének vizsgálata modern biofizikai technikákkal intakt vagy kvázi intakt
  • Ioncsatornák és betegség
  • Konfokális mikroszkópia és digitális képelemzés
  • Molekuláris kölcsönyhatások in situ / in vivo vizsgálata modern mikroszkópos technikákkal
  • Oktatómunka I-II.
  • Sejtbiológia perspektívák (Journal Club)
  • Válogatott sejtbiológiai témák (orvosi vonatkozásai)
  • Selected topics in cell biology
  • Tudományos diákköri munka kezdőknek, haladóknak
Legutóbbi frissítés: 2024. 02. 27. 12:58