Sejt- és molekuláris terápia kutatócsoport

Kutatócsoport vezető: Prof. Dr. Vereb György, tanszékvezető egyetemi tanár

 

  • Antitest- és újraprogramozott T-sejt alapú immunterápiák fejlesztése, optimalizálása, rekombináns effektor molekulák által létrehozott immunszinapszisok szerkezetének és működésének vizsgálata.
  • Receptor tirozinkinázok és integrinek molekuláris kölcsönhatásai, szerepük daganatok patogenezisében, lehetséges diagnosztikai, prognosztikai, és célzott terápiás felhasználásuk.
  • Őssejt deficiens szaruhártya regenerálására alkalmas módszerek kidolgozása.
  • Molekuláris kölcsönhatások és jelátviteli folyamatok in situ kvantitatív vizsgálatára alkalmas mikroszkópos módszerek fejlesztése, új fluorofórok tesztelése.

 

Bővebb információért kérem, szíveskedjen az angol nyelvű oldalra kattintani. 

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 21. 11:55