Intenzitás alapú FRET mérések kalibrálásának fejlesztése

Intenzitás alapú FRET mérések kalibrálásának fejlesztése

" "A molekuláris kölcsönhatások minél pontosabb megértése a biológiában fontos jelentőséggel bír. Ennek egyik mérési módszere az ún. FRET (Förster-féle rezonancia energiatranszfer) amely során két fluoreszcens molekula kölcsönhatását mérjük. Az egyik molekula a donornak nevezett, a másik pedig az akceptor. A donor a gerjesztését követően energiát ad át az akceptornak, ami fluoreszkálni fog. A folyamat hatásfoka meredeken csökken a donor-akceptor közti távolsággal, így a molekuláris kölcsönhatások mérésére megfelelő módszer. A módszert molekuláris vonalzónak is szokták nevezni, mivel nagyon távolságérzékeny: a donor-akceptor molekuláknak nagyon közel kell lenniük egymáshoz, hogy a jelenség végbe mehessen.
A FRET leggyakoribb mérési módszere során külön mérjük a donor és az akceptor intenzitását. A FRET hatásfok kiszámításához a kapott két intenzitásértéket (a donorét és az akceptorét) össze kell kalibrálni egy bonyolult egyenletrendszer segítségével. Célunk a gerjesztett donor és gerjesztett akceptor alfával jelölt intenzitásarányának pontos meghatározása volt, amely a kalibrációhoz szükséges.
Hagyományosan a FRET mérések során az alfát úgy határozzuk meg, hogy azonos számú donorral illetve akceptorral jelölt minták intenzitását határozzuk meg. De ha ezt kevés számú sejten (pl. mikroszkópban) határozzuk meg, akkor ez nagy statisztikai hibával jár (A). A statisztikai hiba csökkenthető, ha a sejteket áramlási citométeren is lemérjük, mivel rövid idő alatt sokkal több sejtet lehet vele vizsgálni.
Kísérleteink során bevezetett egyik újítás az volt, hogy sejtek helyett kalibrált számú antitest-kötőhellyel rendelkező mikrogyöngyöket használtunk, amiket fluoreszcensen festett antitestekkel jelöltünk meg. A gyöngyök használatával sokkal pontosabb a mérés eredménye (B).
A másik újítás során sejt vagy mikrogyöngy mintát jelöltünk meg donort és akceptort is tartalmazó antitestkeverékkel. Ez még jobb eredményt adott, mivel kiküszöbölte a két minta alkalmazását (C). Mivel a bevezetett újítások nem igényelnek bonyolult műszerezettséget, a javasolt módszer széleskörű alkalmazást találhat az intenzitásalapú FRET mérések kalibrálásában. 
DOI: 10.1002/cyto.a.24728

 


 

Legutóbbi frissítés: 2023. 10. 12. 11:08