Novocyte 3000 áramlási citométer

Műszer neve: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Novocyte 3000 áramlási citométer

Műszer fizikai helye: Élettudományi Központ (II. em; 3. szárny); 2.048 Műszerszoba

Szervezeti Egység: Damjanovich Sándor Sejtanalitikai Szolgáltató Labor, DE ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Szolgáltató Labor Honlap: biophys.med.unideb.hu/dszl    E-mail: dszl@med.unideb.hu 

Hozzáférés feltételei: A készülék használata a műszerfelelőssel történő egyeztetést követően lehetséges. A műszert csak a hozzá kapcsolódó specifikus oktatáson való részvételt követően engedélyezett használni.

Szolgáltatások árát tartalmazó honlap: link

Online műszerfoglalás: link

Műszer specifikációi:

A műszerben három lézer (405 nm, 488 nm, 640 nm) és összesen 7 fluoreszcencia detektálására alkalmas fotoelektronsokszorozó detektor található. Ezeken kívül előre irányú és oldalszórás (forward scatter, side scatter) rögzítésére alkalmas detektorok is vannak a műszerben.

Műszer rövid ismertetése:

A műszerrel nagy számú sejt fényszórási és különböző fluoreszcenciás jellemzőit mérhetjük meg rövid idő alatt, precízen és reprodukálhatóan. A készülék alkalmas hagyományos fluoreszcencia intenzitás-mérésre, de összetettebb biofizikai paraméterek (pl. fluoreszcencia rezonancia energiatranszfer (FRET)) meghatározására is. A fluoreszcens festékek sejtenkénti intenzitás adatainak a felhasználásával a sejtek alábbi jellemzőiről és azok sejtpopuláción belüli megoszlásáról kaphatunk információt: intracelluláris és sejtfelszíni fehérjék expressziós szintje (fluoreszcens festékkel konjugált antitestekkel történő jelölés); sejtek életképessége (calcein-AM, FDA és/vagy propidium-jodid); intracelluláris pH-ja (BCECF-AM); membránpotenciálja (oxonol); DNS-tartalma, mely alkalmas a sejtciklus különböző fázisaiban található sejtek jellemzésére; és az ABC transzporterek fluoreszkáló szubsztrátjainak intracelluláris felhalmozódása (pl. daunorubicin, doxorubicin, calcein, rhodamin 123).

Mérési lehetőségek felsorolása:

  • Förster-féle rezonancia energiatranszfer (FRET)
  • nagyszámú sejtek vizsgálata,
  • sejtek életképességének mérése
  • sejtenkénti fluoreszcencia intenzitás-mérés
  • sejtfelszíni fehérjék expressziós szintjének meghatározása

 

Kép a műszerről:

Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 30. 09:39