A HLA DQ fehérje megjelenését követően a HLA fehérjék sejtfelszíni eloszlásmintázat változásainak nyomon követése Förster-féle rezonancia energia transzfer és nagyfelbontású elektronmikroszkópia segítségével

A HLA DQ fehérje megjelenését követően a HLA fehérjék sejtfelszíni eloszlásmintázat változásainak nyomon követése Förster-féle rezonancia energia transzfer és nagyfelbontású elektronmikroszkópia segítségével

A HLA DQ fehérje megjelenését követően a HLA fehérjék sejtfelszíni eloszlásmintázat változásainak nyomon követése Förster-féle rezonancia energia transzfer és nagyfelbontású elektronmikroszkópia segítségévelAz MHC I és MHC II osztályú molekulák által történő peptid-prezentáció fontos szerepet játszik az immunválasz szabályozásában. A szabályozás egyik tényezője az antigén sűrűség, amelynek meg kell haladnia egy kritikus küszöbértéket a T-sejtek hatékony aktiválásához. Ismeretes az MHC I és II osztály klaszterizációja nanométeres és magasabb hierarchikus szinteken is. Nem világos, hogy egyes fehérjemolekulák hiánya és újbóli megjelenése hogyan befolyásolhatja a sejtfelszíni antigének eloszlását. Ezért kísérleteket végeztünk HLA II-t nem expresszáló Bare Lymphocyte Syndrome (BLS-1) sejteken. Ezt az anyasejtvonalat transzfektáltuk DQ génekkel és létrehoztuk a tDQ6-BLS-1 sejtvonalat. Förster-féle rezonancia energia transzfer (FRET) mérések segítségével megvizsgáltuk, hogy a HLA-DQ6 fehérje megjelenése milyen hatással van a HLA I és HLA II molekulák homo- és hetero-asszociációjára a transzfektált sejtvonalon a BLS-1 és a JY sejtvonalaknál tapasztaltokhoz képes.  
FRET eredményeink a homo-asszociáció csökkenést mutatnak a HLA-DQ6-transzfektált tDQ6-BLS-1 sejteken az eredeti BLS-1 kontrol sejtvonalhoz képest, és a HLA I és HLA II között, hetero-asszociáció (FRET) növekedését (a JY sejtekhez képest), ami a HLA-DQ6 allél hasonló mintázatára utal.
A transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM) kimutatta, hogy mind az I., mind a II. osztályú HLA molekulák magasabb hierarchikus szinteken klasztereket alkottak a tDQ6-BLS-1 sejteken, és a de novo szintetizált HLA DQ molekulák nem keveredtek a HLA I osztályú szigetekkel. Ezek a megfigyelések fontosak lehetnek az immunválasz finomhangolásának megértéséhez.

A FRET és TEM adataink kombinálásával sikerült egy modellt felállítanunk a HLA I (fekete) osztályú, II (kék) osztályú és ICAM-1 (piros) molekulák sejtfelszíni eloszlására (lásd ábra). A JY sejtek esetében a HLA I és II osztályú molekulák co-klasztereket alkotnak, amelyeken belül még az ICAM-1 molekulák is megtalálhatók. FRET mérhető e molekulák között a klasztereken belül és kívül, ami jelzi a molekulák közötti homo- és hetero-asszociációkat. A tDQB6-BLS-1 sejtek esetében a HLA I és II osztályú molekulák külön klasztereket alkotnak. A homo-asszociációkat figyelő FRET-értékek a klaszterekből és a klasztereken kívülről, a hetero-asszociációkat figyelő FRET-értékek azonban főként a klasztereken kívülről származhatnak. Valószínűleg hosszabb időbe, esetleg hetekbe vagy hónapokba telik, amíg a független HLA I és II osztályú klaszterek összekapcsolódnak és összekeverednek. A BLS-1 anyasejtek csak HLA I osztályú klaszterekkel rendelkeznek, és az ICAM-1 molekulák a klasztereken belül és kívül is megtalálhatók.

Szerzők: Kormos József, Veres Adrienn J, Imre László, Mátyus László, Benkő Szilvia, Szöllősi János, Jenei Attila

DOI: https://doi.org/10.1002/cyto.a.24787
 

Legutóbbi frissítés: 2023. 10. 26. 08:52