Olympus FV-1000 konfokális mikroszkóp

Name of the system: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­OLYMPUS FluoView FV1000 Confocal Microscope

Location of the instrument: Life Science Building 2nd floor; 2.045 Room

Organisation: Sándor Damjanovich Cell Analysis Core Facility, Department of Biophysics and Cell Biology, Faculty of Medicine, University of Debrecen

Core Facility Homepage: biophys.med.unideb.hu/dszl    E-mail: dszl@med.unideb.hu

Contact: Dr. Mocsár Gábor (Tel.: 66566) E-mail: mocsgab@med.unideb.hu

Registration:

  • Only authorized and trained Users are allowed to use the Equipment in the Core Facility!
  • Users need to attend an instrument specific training program before being allowed to sign up to use the equipment independently.
  • Users need to attend an instrument specific training program before being allowed to sign up to use the equipment independently.

Online instrument booking: link

Specifications: Product webpage

Olympus FluoView 1000 konfokális lézerpásztázó mikroszkóp és fluoreszcencia korrelációs spektroszkóp. 456, 470, 488, 514, 543 és 633 nm-es megvilágítás, 3 fluoreszcens és korrelációs detektor.

Műszer rövid ismertetése:

Mikroszkópos tomográfiára (optikai szeletelés), illetve molekuláris mobilitás és együttmozgás kimutatására alkalmas berendezés. A mikroszkóp 3 lézere 456, 470, 488, 514, 543 és 633 nm-es gerjesztési hullámhosszakat biztosít. A mintából egyidejűleg 3 fluoreszcencia – ebből 2 spektrális feloldású – és egy áteső fényű (DIC kontrasztozású) jel detektálható. Pásztázással 0,5 μm optikai szeletvastagságú képek készíthetők, melyekből rekonstruálható a minta 3D képe, a biomolekulák térbeli eloszlása, kolokalizációja. A mikroszkóphoz egyedi tervezésű, háromcsatornás fluoreszcencia korrelációs és keresztkorrelációs spektroszkóp (FCS, FCCS) kapcsolódik, mellyel a sejt kiválasztott (0,3 μm3-es) térfogatelemében végezhető FCS mérés.

Potential use:

  • co-localization analyses with 200 nm resolution
  • multichannel confocal imaging
  • multichannel fluorescent correlation and cross-correlation spectroscopy
  • optical sectioning, 3D reconstruction
  • FRET, FRAP measurements

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 30. 09:40