Szolgáltató Labor - Szolgáltatások

A Damjanovich Sándor Sejtanalitikai Szolgáltató Laboratórium fő feladata a BSI nagyműszereinek üzemeltetése, azokhoz való hozzáférés biztosítása. A Szolgáltató Laboratórium további célkitűzése a magas színvonalú tudományos kutatómunka támogatása, széleskörű mérések segítését és kivitelezését tudjuk szolgáltatásszerűen vállalni:
 

Zeiss LSM880 – Airy-scan konfokális lézer pásztázó mikroszkóp

 • konfokális mikroszkópos kolokalizáció
 • optikai szeletelés, 3D rekonstrukció
 • kétcsatornás fluoreszcencia korrelációs és keresztkorrelációs spektroszkópia
 • többcsatornás konfokális képalkotás

 

OLYMPUS FluoView FV1000 konfokális mikroszkóp

 • konfokális mikroszkópos kolokalizáció
 • optikai szeletelés, 3D rekonstrukció
 • többcsatornás fluoreszcencia korrelációs és keresztkorrelációs spektroszkópia
 • többcsatornás konfokális képalkotás
 • FRET, FRAP mérése

 

Nikon N-STORM Ti-E inverz szuperfelbontású mikroszkóp

 • dSTORM, 3D STORM képalkotás, ~20 nm felbontás
 • fixált és élősejtes mintában egyedi molekula detektálására alkalmas
 • intracellular trafficking
 • konfokális képalkotás
 • TIRF képalkotás

 

PicoQuant - FLIM

 • többcsatornás fluoreszcencia élettartam képalkotás
 • Förster-féle rezonancia energiatranszfer (FRET)
 • többcsatornás fluoreszcencia anizotrópia képalkotás
 • többcsatornás fluoreszcencia korrelációs spektroszkópiai mérések (FCS, FCCS)
 • többcsatornás fluoreszcencia képalkotás

 

LSC - iCys lézer-pásztázó citométer

 • fényszórás analízis
 • nagyszámú sejt multiparaméteres vizsgálata
 • sejtparaméterekhez morfológia rendelés lehetősége
 • szövettani metszetek, letapadó sejtek, kölcsönható sejtek vizsgálata
 • többcsatornás fluoreszcencia képalkotás

 

FLIM-TIRF fluoreszcencia élettartam mérő mikroszkóp

 • fluoreszcencia élettartam képalkotás TIRF/wide field megvilágítással
 • fluoreszcencia élettartam meghatározás
 • gyors képfelvételi lehetőség
 • többcsatornás fluoreszcens képalkotás, TIRF/wide field képalkotás
 • fixált és élősejtes mintában egyedi molekula detektálására alkalmas

 

Olympus - TIRF teljes belső visszaverődéses fluoreszcencia mikroszkóp

 • fixált és élősejtes mintában egyedi molekula detektálás
 • kolokalizáció analízis
 • TIRF (total internal reflection fluorescence) képalkotás
 • többcsatornás fluoreszcencia képalkotás
 • TIRF-FCS, 2D fluoreszcencia korrelációs spektroszkópia

 

FACSArray és Novocyte 3000 áramlási citométer

 • sejtenkénti többcsatornás fluoreszcencia intenzitás és fényszórás mérés
 • nagyszámú sejt automatizált vizsgálata
 • Förster-féle rezonancia energiatranszfer (FRET) mérése
 • sejtek életképességének mérése
 • sejtfelszíni fehérjék expressziós szintjének meghatározása

 

Yobin Yvon Fluorolog spektrofluoriméter

 • fluoreszcencia gerjesztési és emissziós spektrumok felvétele
 • fluoreszcencia anizotrópia mérése
 • fluoreszcencia kinetikai mérések
 • Förster-féle rezonancia energiatranszfer (FRET) mérése
 • 90 fokos és front-face detektálás

 

Elektrofiziológiai mérőállomások

 • patch clamp
 • intracelluláris Ca2+ koncentráció meghatározás
 • mikroinjekció
 • nagy sebességű mikroszkópos fluorimetria (ms)
 • raciometrikus mérések

 

  Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 21. 12:17