Nikon-PicoQuant - FLIM mikroszkóp

Műszer neve: PicoQuant - FLIM

Műszer fizikai helye: Élettudományi Központ (II. em; 3. szárny); 2.045 Műszerszoba

Szervezeti Egység: Damjanovich Sándor Sejtanalitikai Szolgáltató Labor, DE ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Szolgáltató Labor Honlap: biophys.med.unideb.hu/dszl    E-mail: dszl@med.unideb.hu 

Hozzáférés feltételei: A készülék használata a szolgáltató labor munkatársaival történő egyeztetést követően lehetséges. A műszert csak a hozzá kapcsolódó specifikus oktatáson való részvételt követően engedélyezett használni.

Szolgáltatások árát tartalmazó honlap: link

Online műszerfoglalás: link

Műszer specifikációi:

A mérőműszer egy Nikon Ti-E inverz mikroszkópból, 5 db picoszekundumos impulzus lézerből (405 nm, 485 nm, 510 nm, 560 nm, 640 nm) valamint időkorrelált egyedi foton számláló (TCSPC) elektronikából és nagyteljesítményű adatfeldolgozó számítógépből áll. Detektálás: 440/40, 482/35, 520/35, 550/49, 594LP, 600/50, 690/70 nm emissziós szürőkkel.

Műszer rövid ismertetése:

A mérőműszer egy Nikon Ti-E inverz mikroszkópból, 5 db pikoszekundumos impulzus lézerből (405, 485 nm, 510 nm, 560 nm, 640 nm), valamint időkorrelált egyedi foton számláló (TCSPC) elektronikából és nagyteljesítményű adatfeldolgozó számítógépből áll. A műszer alkalmas fluoreszcencia élettartam, időfüggő és steady-state anizotrópia meghatározására. A fluoreszcencia élettartam megváltozásából meghatározható a FRET hatásfok, illetve következtethetünk a fluorofórok molekuláris környezetének, kölcsönhatásainak megváltozására. A mikroszkóp többcsatornás fluoreszcencia autokorreláció és keresztkorreláció (FCS, FCCS) mérésére is alkalmas, amiből  molekuláris mobilitásra (pl. transzkripciós faktorok DNS-kötése) illetve ko-mobilitásra (fehérjék stabil kölcsönhatása) lehet következtetni.

Mérési lehetőségek felsorolása:

  • többcsatornás fluoreszcencia élettartam képalkotás
  • többcsatornás fluoreszcencia anizotrópia képalkotás
  • többcsatornás korrelációs spektroszkópiai mérések
  • Förster-féle rezonancia energiatranszfer (FRET)
  • többcsatornás fluoreszcencia képalkotás

Kép a műszerről:

Képernyőkép:

 

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 30. 09:36