Hírek

Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsának új elnöke

Átvette megbízólevelét a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsának új elnöke és két oktatói titkára szerdán Mátyus László dékántól. Az új vezetők kinevezése három évre szól

Legjobb tudományterületi disszertáció

Muhammad Umair Naseem nyerte el az MTA Debreceni Területi Bizottsága, a Debreceni Egyetem és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem közös 2023. évi PhD pályázatát a legjobb tudomanyterületi disszertációjával.

Debreceni professzor a nemzetközi szövetség vezetőségében

Mátyus Lászlót, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar dékánját ismét beválasztották az Európai Biofizikai Társaságok Szövetségének (EBSA) vezetőségi tagjai közé.

A HLA DQ fehérje megjelenését követően a HLA fehérjék sejtfelszíni eloszlásmintázat változásainak nyomon követése Förster-féle rezonancia energia transzfer és nagyfelbontású elektronmikroszkópia segítségével

A HLA DQ fehérje megjelenését követően a HLA fehérjék sejtfelszíni eloszlásmintázat változásainak nyomon követése Förster-féle rezonancia energia transzfer és nagyfelbontású elektronmikroszkópia segítségével

Intenzitás alapú FRET mérések kalibrálásának fejlesztése

Intenzitás alapú FRET mérések kalibrálásának fejlesztése

""

A membránlipid környezet hatása sejtpenetráló peptidek hatékonyságára

""

A kostimulációs domének befolyásolják a kiméra antigén receptorok sejtfelszíni szerveződését, mobilitását, és a CAR T sejtek korai aktivációját is.

""

Amikor a szervezetünkben daganat alakul ki, immunrendszerünk idegen elemként ismeri fel, és támadni kezdi azt, főként a CD4 és CD8 T-limfocitákon...

""

A Veklury® (remdesivir) formulációk ciklodextrin tartalmuk révén eddig feltáratlan SARS-CoV-2 vírusellenes hatásokkal bírnak..